پاورپوینت ساختمان و تجهیزات کتابخانه در 167 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع و طبقه بندی شده

در این پروژه پاورپوینت ساختمان و تجهیزات کتابخانه در 167 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع و طبقه بندی شده طبق موارد زیر بیان شده است:

1- هدف طرح

2- انواع کتابخانه ها و وظایف و اهداف تاسیس

3- نقش کتابدار

4- بخش های مختلف کتابخانه

5- نیاز به تجهیزات لازم جهت تهویه ، گرما ، سرما و جلوگیری از گرد و غبار و آتش سوزی

6- معماری ساختمان کتابخانه و اهمیت و جایگاه آن دربین دیگر ساختمان های محل استقرار کتابخانه

7- آشنایی با ویژگیهای ساختمان کتابخانه ها

8- تاریخ ایجاد ساختمان کتابخانه

9- نخستین کتابخانه عمومی

10- کتابخانه در دوران اسلامی

11- قرن هفدهم و هجدهم

12- بنای کتابخانه در قرن بیستم

13- در طرح وبرنامه ریزی ساختمان یک کتابخانه دانشگاهی ملاحظات زیر ضروری است

14- فصل دوم -برنامه ریزی و طرح ساختمان کتابخانه

15- دست اندرکاران حرفه ای عبارتند از

16- و اما غیر حرفه ای ها عبارتند از

17- برنامه نویسی

18- فضاهای مختلف کتابخانه

19- عواملی که نیاز های کتابخانه بر اساس آنها پایه ریزی می شود:

20- راهنمای محل کتابخانه

21- محیط و فضای داخلی کتابخانه

22- تاسیسات و خدمات

23- مبلمان و تجهیزات

24- شکل و فرم ساختمان کتابخانه

25- محل و مکان و موضع ساختمان کتابخانه

26- فصل سوم - ویژگیهای ساختمانی انواع کتابخانه

27- کتابخانه سیار

28- نشریات ادواری

29- خدمات عمومی ساختمان

30- کتابخانه دانشگاهی

31- مواد و تجهیزات مورد نیاز یک کتابخانه دانشگاهی

32- کتابخانه های ِآینده

33- فصل چهارم طراحی و کشیدن نقشه ساختمان کتابخانه

34- کتابدار

35- مهندس معمار

36- پروژه های بزرگ ساختمان کتابخانه

37- مراحل کار

38- خلاصه ثانوی طرح

39- خلاصه نهایی طرح

40- طرح نقشه

41- طرح تفصیلی

42- استانداردها

43- استانداردهای کلی تحت نظارت انجمن بین المللی

44- استاندارد های کتابخانه عمومی

45- استاندارد کتابخانه های دانشگاهی

46- فعالیت ها و امکانات آموزشی و رفاهی در کتابخانه ها

47- فصل پنجم - گسترش ساختمان کتابخانه

48- و بسیاری موارد دیگر................

 

10,000 تومان

Construction and Equipment Library 1398.zip
383 کیلوبایت