یک سری نمونه سوال امتحانی پایان ترم درس سد های بتنی

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی پایان ترم درس سد های بتنی در قالب فایل pdf طبق موارد زیر طرح شده است:

1- منحنی دبی- اشل پایاب سد

2- اتصال تونل به مخزن

3- اتصال از شیب کم به زیاد در شوت

4- وظیفه دندانه ها در حوضچه آرامش

5- طراحی یک حوضچه آرامش

6- مجرای تخلیه رسوبات سد انحرافی

7- معادله محاسبه پروفیل سطح آب (روش گام استاندارد)

8- عمق جریان در پائین دست سرریز

 

9,000 تومان

dam 1398.zip
190 کیلوبایت